1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Internasjonalt samarbeid om ren og effektiv transport

Akershus fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er partnere i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Nylig møttes 32 prosjektpartnere fra Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og Norge hos Akershus fylkeskommune.

 • Fylkesordfører Anette Solli innledet på møte i det internasjonale prosjektet Scandria for rene og effektive transportløsninger. T.h. prosjektansvarlig Dr. Ulrike Assig, fra Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg.
  Fylkesordfører Anette Solli innledet på møte i det internasjonale prosjektet Scandria for rene og effektive transportløsninger. T.h. prosjektansvarlig Dr. Ulrike Assig, fra Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
 • Hovedprosjektleder Sven Friedrich, fra INFRASTRUKTUR & UMWELT.
  Hovedprosjektleder Sven Friedrich, fra INFRASTRUKTUR & UMWELT. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
 • Akershus fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er partnere i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Nylig møttes 32 prosjektpartnere fra Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og Norge møttes nylig hos Akershus fylkeskommune.
  Akershus fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er partnere i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Nylig møttes 32 prosjektpartnere fra Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og Norge møttes nylig hos Akershus fylkeskommune. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Samarbeid viktig for å nå klimamålene

Fylkesordfører Anette Solli åpnet møtet og ønsket de internasjonale samarbeidspartnerne velkommen til en region som har store ambisjoner med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp fra transport. Hun fortalte om fylkeskommunens målsettinger, hvilke virkemidler man bruker for å nå disse, og hvilke resultater som er oppnådd så langt. Hun la vekt hvor viktig fylkeskommunens samarbeid med andre fylker i Norge og internasjonalt er for å nå målene for effektiv og ren transport. 

Redusere klimautslipp og lokal forurensing

Scandria2Act har som mål å tilrettelegge for ren person-, gods- og kollektivtransport i den nordlige Scandria-korridoren i tråd med EUs strategi for rene drivstoff. Korridoren strekker seg fra Oslo, Stockholm og Helsinki i nord, gjennom Danmark og ned til Berlin. Oslo, Akershus, Østfold og deler av Hedmark inngå i den norske delen av korridoren.

Akershus fylkeskommune leder prosjektets arbeid med alternative drivstoff, i samarbeid med fagmiljøer fra blant annet Berlin og Skåne. Med prosjektet ønsker vi å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Østlandssamarbeidet deltar i prosjektets arbeid med å legge til rette for effektive transportstrømmer i korridoren, og for å fremme samarbeid og dialog mellom politikere og beslutningstakere på europeisk nivå.  

"Flagship project" i Østersjøregionen

Scandria2Act har fått status som Flagship project i Østersjøregionen. Dette er prosjekter som er spesielt viktige for å gjennomføre tiltak på programmets prioriterte områder, og som skal tjene som piloteksempler. I arbeidet med alternative drivstoff sluttfører nå Akershus fylkeskommune og Research Institutes of Sweden en rapport som viser status og utvikling av infrastruktur, kjøretøy og insentiver i korridoren. Østlandssamarbeidet forbereder en mulighetsstudie for hvordan man kan få flyttet mer av transporten fra Polen og Tyskland til Norge fra veg til sjø. 

 

 

Kontakt

Stig Hvoslef
fag-koordinator for miljøområdet

Jan Carsten GjerløwJon Petter Arntzen
Sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet