1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

2004 - videre: Nye oppgaver

Samtidig med de to helsereformene har fylkeskommunen fått nye ansvarsområder. Den viktigste endringen er at fylkeskommunen i større grad enn før skal være en "ledende regional utviklingsaktør".

Dette betyr først og fremst at fylkeskommunen skal sitte i førersetet for samfunnsutviklingen i fylket, og søke samarbeid og partnerskap med kommuner og andre instanser for å fremme en positiv utvikling i fylket. Det betyr også mulighet for å søke samarbeid ut over fylkesgrensene og landegrensene. Østlandssamarbeidet er et eksempel på det. Her samarbeider åtte fylker om felles interesser.