1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

1976: Fylkeskommunen fikk en helt ny plass i det lokale selvstyret

Ved valget i 1976 oppsto fylkeskommunen i sin moderne form, med et fylkesting valgt ved direkte valg, og en uavhengig fylkesrådmann som leder for administrasjonen.

På 1970-tallet vokste det fram ønsker og visjoner om å styrke lokaldemokratiet. Fylket hadde vært styrt av embedsmenn i mange hundre år, og selv om demokratiet nå var gjennomført både på kommune- og fylkesplan var det fortsatt en statlig embedsmann, fylkesmannen, som satt på toppen som leder av administrasjonen.

I forbindelse med valget i 1976 ble det gjennomført tre vesentlige endringer:


Hensikten var å styrke den politiske styringen av fylkeskommunen og samtidig skille ut den statlige delen av fylkesadministrasjonen, bl.a. kontrolloppgavene.