1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

1662: Fra len til amt

I 1662 ble det bestemt at len skulle erstattes med det tyske ordet amt. Amtene måtte ta utgifter til en del samfunnsinteresser.

Fra siste del av 1100-tallet, etter at landet var samlet under en konge, innførte kong Sverre kong Sverre (1177–1202) den administrative inndelingen "syssel" (norrønt "sýsla") til erstatning for de tidligere fylkene. Hvert område ble ledet av  en sysselmann. 

I 1308 ble fylkene omdøpt til len, med en lensherre som øverste embedsmann.