1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

1837: Formannskaps­lovene

Norges løsrivelse fra Danmark og Grunnloven i 1814 førte til større åpenhet for lokalt folkestyre i Norge. Men det tok mange år og utredninger før Stortinget omsider samlet seg om et vedtak som er blitt kalt "Formannskapslovene av 1837". De ga bestemmelser om amtskommunen og etablerte en folkevalgt representasjon: Amtstinget.

Et viktig ansvar for amtsformannskapet var å kontrollere bruken av amtets penger - den skatten amtet krevde inn av landkommunene. For øvrig var ikke amtsformannskapet oppgaver klart lovregulert, men det tok seg av viktige fellesoppgaver som veier og sykehus. Politi- og fengselsvesen, jernbaneutbygging og lokalt skolevesen på grunnskolenivå var også med på amtets budsjetter. Senere kom noen skoler på videregående nivå.