1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Vikingtid: fylker for forsvar

I vikingtida og middelalderen var Norge delt inn i fylker og skipreider, mindre områder som skulle stille et skip med mannskap til forsvar av landet.

Navnet "fylke" kommer av det norrøne ordet "fylki", som betyr "folk".

Det meste av dagens Akershus var den gang en del av det historiske småkongedømmet Vingulmark (norrønt Vingulmǫrk).

På slutten av 1100-tallet ble landet delt inn i sysler, som i 1308 erstattes av len. Begge inndelingene baserte seg i stor grad på de gamle fylkesenhetene. De fleste av de gamle fylkene og fylkesnavnene som fantes på 800-tallet eksisterer fortsatt som distrikter vi kjenner den dag i dag.