1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
 • Illustrasjon

  Søk skole- eller læreplass

  Ordinær søknadsfrist til videregående skole eller lærlingplass er 1. mars. For særskilte søkere er fristen 1. februar. Se alle datoer her!

 • Politisk møtekalender

  Politisk møteplan 2017

  Årets første fylkesting er 13. februar. Se oversikt over alle politiske møter i 2017.

 • Økonomiplan 2017-2020

  Fylkestinget har vedtatt årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres.

 • Offentlige høringer

  Du kan påvirke

  Fylkeskommunen sender saker på høring, der man har mulighet for å komme med høringsuttalelser. Les mer om hvordan du kan være med og påvirke.

 • Syklist

  Takk for at du sykler!

  Er du en av de som sparer tid, penger og miljøet ved å bruke sykkelen til jobb? Fylkeskommunen har vedtatt en sykkelstrategi som skal bidra til å øke sykkelandelen i trafikken frem mot 2030. Få tips til hvordan du kan sykle hele året her.

Nyheter

Geir Skari (til venstre) fra eiendomsselskapet Sol-tun AS og Thomas Tvedt, fylkesdirektør for samferdsel, signerte kjøpekontrakt for nytt bussanlegg på Kjus i Nittedal.

Bussanlegg i Nittedal

20.01.2017

Akershus fylkeskommune har kjøpt en eiendom på Kjul i Nittedal for etablering av et nytt bussanlegg.

Les hele artikkelen
Deltakerne jobbet i grupper med temaene transport, bygg, avfall og avløp, landbruk og klimafotavtrykk. Hensikten med arbeidet var å få fram status, utfordringer og muligheter, samt noen prioriterte områder innenfor disse områdene. Sidsel Ahlmann Jensen fra Insam ledet en av gruppene.

Veien mot et lavutslippssamfunn

17.01.2017

Utslippene av klimagasser skal reduseres kraftig, det krever innsats fra mange. Et viktig verktøy i dette arbeidet blir den regionale planen for klima og energi for Akershus som skal utarbeides i 2017.

Les hele artikkelen
God morgenstemning på Tangen brygge: ordfører Nina Sandberg og fylkesordfører Anette Solli deler ut boller til reisende mandag morgen.

Styrker båttilbudet på Nesodden

16.01.2017

Fra 2. april blir det flere avganger på Nesoddbåten. - Med 18 flere avganger på hverdagene og 18 flere avganger på lørdagene er dette en betydelig forbedring av tilbudet, sier fylkesordfører Anette Solli.

Les hele artikkelen

Ledige stillinger

Tannhelsesekretærer

Nedre Romerike tannhelsedistrikt

Søknadsfrist: 2017-01-31

Driftsoperatør Strømmen videregående skole

AFK eiendom FKF

Søknadsfrist: 2017-01-29

Konsulent til lønnsenheten

fylkesadministrasjonen

Søknadsfrist: 2017-01-22

Rådgiver i avd. for videregående opplæring

fylkesadministrasjonen

Søknadsfrist: 2017-01-29

Fagleder - IT nettverk og sikkerhet

fylkesadministrasjonen

Søknadsfrist: 2017-01-22

Fylkeskommunens historie

Fylkeskommunen er et politisk og administrativt organ på det regionale nivået. Selv om fylkeskommunen slik vi kjenner den er relativt ny, så går fylkenes historie tilbake til viktingtiden.

 1. 998
 2. 999
 3. 1000
 4. 1001
 5. 1002
 6. 1003
 7. 1004
 8. 1005
 9. 1006
 10. 1007
 11. 1008
 12. 1009
 13. 1010
 14. 1011
 15. 1012
 16. 1013
 17. 1014
 18. 1015
 19. 1016
 20. 1017
 21. 1018
 22. 1019
 23. 1020
 24. 1021
 25. 1022
 26. 1023
 27. 1024
 28. 1025
 29. 1026
 30. 1027
 31. 1028
 32. 1029
 33. 1030
 34. 1031
 35. 1032
 36. 1033
 37. 1034
 38. 1035
 39. 1036
 40. 1037
 41. 1038
 42. 1039
 43. 1040
 44. 1041
 45. 1042
 46. 1043
 47. 1044
 48. 1045
 49. 1046
 50. 1047
 51. 1048
 52. 1049
 53. 1050
 54. 1051
 55. 1052
 56. 1053
 57. 1054
 58. 1055
 59. 1056
 60. 1057
 61. 1058
 62. 1059
 63. 1060
 64. 1061
 65. 1062
 66. 1063
 67. 1064
 68. 1065
 69. 1066
 70. 1067
 71. 1068
 72. 1069
 73. 1070
 74. 1071
 75. 1072
 76. 1073
 77. 1074
 78. 1075
 79. 1076
 80. 1077
 81. 1078
 82. 1079
 83. 1080
 84. 1081
 85. 1082
 86. 1083
 87. 1084
 88. 1085
 89. 1086
 90. 1087
 91. 1088
 92. 1089
 93. 1090
 94. 1091
 95. 1092
 96. 1093
 97. 1094
 98. 1095
 99. 1096
 100. 1097
 101. 1098
 102. 1099
 103. 1100
 104. 1101
 105. 1102
 106. 1103
 107. 1104
 108. 1105
 109. 1106
 110. 1107
 111. 1108
 112. 1109
 113. 1110
 114. 1111
 115. 1112
 116. 1113
 117. 1114
 118. 1115
 119. 1116
 120. 1117
 121. 1118
 122. 1119
 123. 1120
 124. 1121
 125. 1122
 126. 1123
 127. 1124
 128. 1125
 129. 1126
 130. 1127
 131. 1128
 132. 1129
 133. 1130
 134. 1131
 135. 1132
 136. 1133
 137. 1134
 138. 1135
 139. 1136
 140. 1137
 141. 1138
 142. 1139
 143. 1140
 144. 1141
 145. 1142
 146. 1143
 147. 1144
 148. 1145
 149. 1146
 150. 1147
 151. 1148
 152. 1149
 153. 1150
 154. 1151
 155. 1152
 156. 1153
 157. 1154
 158. 1155
 159. 1156
 160. 1157
 161. 1158
 162. 1159
 163. 1160
 164. 1161
 165. 1162
 166. 1163
 167. 1164
 168. 1165
 169. 1166
 170. 1167
 171. 1168
 172. 1169
 173. 1170
 174. 1171
 175. 1172
 176. 1173
 177. 1174
 178. 1175
 179. 1176
 180. 1177
 181. 1178
 182. 1179
 183. 1180
 184. 1181
 185. 1182
 186. 1183
 187. 1184
 188. 1185
 189. 1186
 190. 1187
 191. 1188
 192. 1189
 193. 1190
 194. 1191
 195. 1192
 196. 1193
 197. 1194
 198. 1195
 199. 1196
 200. 1197
 201. 1198
 202. 1199
 203. 1200
 204. 1201
 205. 1202
 206. 1203
 207. 1204
 208. 1205
 209. 1206
 210. 1207
 211. 1208
 212. 1209
 213. 1210
 214. 1211
 215. 1212
 216. 1213
 217. 1214
 218. 1215
 219. 1216
 220. 1217
 221. 1218
 222. 1219
 223. 1220
 224. 1221
 225. 1222
 226. 1223
 227. 1224
 228. 1225
 229. 1226
 230. 1227
 231. 1228
 232. 1229
 233. 1230
 234. 1231
 235. 1232
 236. 1233
 237. 1234
 238. 1235
 239. 1236
 240. 1237
 241. 1238
 242. 1239
 243. 1240
 244. 1241
 245. 1242
 246. 1243
 247. 1244
 248. 1245
 249. 1246
 250. 1247
 251. 1248
 252. 1249
 253. 1250
 254. 1251
 255. 1252
 256. 1253
 257. 1254
 258. 1255
 259. 1256
 260. 1257
 261. 1258
 262. 1259
 263. 1260
 264. 1261
 265. 1262
 266. 1263
 267. 1264
 268. 1265
 269. 1266
 270. 1267
 271. 1268
 272. 1269
 273. 1270
 274. 1271
 275. 1272
 276. 1273
 277. 1274
 278. 1275
 279. 1276
 280. 1277
 281. 1278
 282. 1279
 283. 1280
 284. 1281
 285. 1282
 286. 1283
 287. 1284
 288. 1285
 289. 1286
 290. 1287
 291. 1288
 292. 1289
 293. 1290
 294. 1291
 295. 1292
 296. 1293
 297. 1294
 298. 1295
 299. 1296
 300. 1297
 301. 1298
 302. 1299
 303. 1300
 304. 1301
 305. 1302
 306. 1303
 307. 1304
 308. 1305
 309. 1306
 310. 1307
 311. 1308
 312. 1309
 313. 1310
 314. 1311
 315. 1312
 316. 1313
 317. 1314
 318. 1315
 319. 1316
 320. 1317
 321. 1318
 322. 1319
 323. 1320
 324. 1321
 325. 1322
 326. 1323
 327. 1324
 328. 1325
 329. 1326
 330. 1327
 331. 1328
 332. 1329
 333. 1330
 334. 1331
 335. 1332
 336. 1333
 337. 1334
 338. 1335
 339. 1336
 340. 1337
 341. 1338
 342. 1339
 343. 1340
 344. 1341
 345. 1342
 346. 1343
 347. 1344
 348. 1345
 349. 1346
 350. 1347
 351. 1348
 352. 1349
 353. 1350
 354. 1351
 355. 1352
 356. 1353
 357. 1354
 358. 1355
 359. 1356
 360. 1357
 361. 1358
 362. 1359
 363. 1360
 364. 1361
 365. 1362
 366. 1363
 367. 1364
 368. 1365
 369. 1366
 370. 1367
 371. 1368
 372. 1369
 373. 1370
 374. 1371
 375. 1372
 376. 1373
 377. 1374
 378. 1375
 379. 1376
 380. 1377
 381. 1378
 382. 1379
 383. 1380
 384. 1381
 385. 1382
 386. 1383
 387. 1384
 388. 1385
 389. 1386
 390. 1387
 391. 1388
 392. 1389
 393. 1390
 394. 1391
 395. 1392
 396. 1393
 397. 1394
 398. 1395
 399. 1396
 400. 1397
 401. 1398
 402. 1399
 403. 1400
 404. 1401
 405. 1402
 406. 1403
 407. 1404
 408. 1405
 409. 1406
 410. 1407
 411. 1408
 412. 1409
 413. 1410
 414. 1411
 415. 1412
 416. 1413
 417. 1414
 418. 1415
 419. 1416
 420. 1417
 421. 1418
 422. 1419
 423. 1420
 424. 1421
 425. 1422
 426. 1423
 427. 1424
 428. 1425
 429. 1426
 430. 1427
 431. 1428
 432. 1429
 433. 1430
 434. 1431
 435. 1432
 436. 1433
 437. 1434
 438. 1435
 439. 1436
 440. 1437
 441. 1438
 442. 1439
 443. 1440
 444. 1441
 445. 1442
 446. 1443
 447. 1444
 448. 1445
 449. 1446
 450. 1447
 451. 1448
 452. 1449
 453. 1450
 454. 1451
 455. 1452
 456. 1453
 457. 1454
 458. 1455
 459. 1456
 460. 1457
 461. 1458
 462. 1459
 463. 1460
 464. 1461
 465. 1462
 466. 1463
 467. 1464
 468. 1465
 469. 1466
 470. 1467
 471. 1468
 472. 1469
 473. 1470
 474. 1471
 475. 1472
 476. 1473
 477. 1474
 478. 1475
 479. 1476
 480. 1477
 481. 1478
 482. 1479
 483. 1480
 484. 1481
 485. 1482
 486. 1483
 487. 1484
 488. 1485
 489. 1486
 490. 1487
 491. 1488
 492. 1489
 493. 1490
 494. 1491
 495. 1492
 496. 1493
 497. 1494
 498. 1495
 499. 1496
 500. 1497
 501. 1498
 502. 1499
 503. 1500
 504. 1501
 505. 1502
 506. 1503
 507. 1504
 508. 1505
 509. 1506
 510. 1507
 511. 1508
 512. 1509
 513. 1510
 514. 1511
 515. 1512
 516. 1513
 517. 1514
 518. 1515
 519. 1516
 520. 1517
 521. 1518
 522. 1519
 523. 1520
 524. 1521
 525. 1522
 526. 1523
 527. 1524
 528. 1525
 529. 1526
 530. 1527
 531. 1528
 532. 1529
 533. 1530
 534. 1531
 535. 1532
 536. 1533
 537. 1534
 538. 1535
 539. 1536
 540. 1537
 541. 1538
 542. 1539
 543. 1540
 544. 1541
 545. 1542
 546. 1543
 547. 1544
 548. 1545
 549. 1546
 550. 1547
 551. 1548
 552. 1549
 553. 1550
 554. 1551
 555. 1552
 556. 1553
 557. 1554
 558. 1555
 559. 1556
 560. 1557
 561. 1558
 562. 1559
 563. 1560
 564. 1561
 565. 1562
 566. 1563
 567. 1564
 568. 1565
 569. 1566
 570. 1567
 571. 1568
 572. 1569
 573. 1570
 574. 1571
 575. 1572
 576. 1573
 577. 1574
 578. 1575
 579. 1576
 580. 1577
 581. 1578
 582. 1579
 583. 1580
 584. 1581
 585. 1582
 586. 1583
 587. 1584
 588. 1585
 589. 1586
 590. 1587
 591. 1588
 592. 1589
 593. 1590
 594. 1591
 595. 1592
 596. 1593
 597. 1594
 598. 1595
 599. 1596
 600. 1597
 601. 1598
 602. 1599
 603. 1600
 604. 1601
 605. 1602
 606. 1603
 607. 1604
 608. 1605
 609. 1606
 610. 1607
 611. 1608
 612. 1609
 613. 1610
 614. 1611
 615. 1612
 616. 1613
 617. 1614
 618. 1615
 619. 1616
 620. 1617
 621. 1618
 622. 1619
 623. 1620
 624. 1621
 625. 1622
 626. 1623
 627. 1624
 628. 1625
 629. 1626
 630. 1627
 631. 1628
 632. 1629
 633. 1630
 634. 1631
 635. 1632
 636. 1633
 637. 1634
 638. 1635
 639. 1636
 640. 1637
 641. 1638
 642. 1639
 643. 1640
 644. 1641
 645. 1642
 646. 1643
 647. 1644
 648. 1645
 649. 1646
 650. 1647
 651. 1648
 652. 1649
 653. 1650
 654. 1651
 655. 1652
 656. 1653
 657. 1654
 658. 1655
 659. 1656
 660. 1657
 661. 1658
 662. 1659
 663. 1660
 664. 1661
 665. 1662
 666. 1663
 667. 1664
 668. 1665
 669. 1666
 670. 1667
 671. 1668
 672. 1669
 673. 1670
 674. 1671
 675. 1672
 676. 1673
 677. 1674
 678. 1675
 679. 1676
 680. 1677
 681. 1678
 682. 1679
 683. 1680
 684. 1681
 685. 1682
 686. 1683
 687. 1684
 688. 1685
 689. 1686
 690. 1687
 691. 1688
 692. 1689
 693. 1690
 694. 1691
 695. 1692
 696. 1693
 697. 1694
 698. 1695
 699. 1696
 700. 1697
 701. 1698
 702. 1699
 703. 1700
 704. 1701
 705. 1702
 706. 1703
 707. 1704
 708. 1705
 709. 1706
 710. 1707
 711. 1708
 712. 1709
 713. 1710
 714. 1711
 715. 1712
 716. 1713
 717. 1714
 718. 1715
 719. 1716
 720. 1717
 721. 1718
 722. 1719
 723. 1720
 724. 1721
 725. 1722
 726. 1723
 727. 1724
 728. 1725
 729. 1726
 730. 1727
 731. 1728
 732. 1729
 733. 1730
 734. 1731
 735. 1732
 736. 1733
 737. 1734
 738. 1735
 739. 1736
 740. 1737
 741. 1738
 742. 1739
 743. 1740
 744. 1741
 745. 1742
 746. 1743
 747. 1744
 748. 1745
 749. 1746
 750. 1747
 751. 1748
 752. 1749
 753. 1750
 754. 1751
 755. 1752
 756. 1753
 757. 1754
 758. 1755
 759. 1756
 760. 1757
 761. 1758
 762. 1759
 763. 1760
 764. 1761
 765. 1762
 766. 1763
 767. 1764
 768. 1765
 769. 1766
 770. 1767
 771. 1768
 772. 1769
 773. 1770
 774. 1771
 775. 1772
 776. 1773
 777. 1774
 778. 1775
 779. 1776
 780. 1777
 781. 1778
 782. 1779
 783. 1780
 784. 1781
 785. 1782
 786. 1783
 787. 1784
 788. 1785
 789. 1786
 790. 1787
 791. 1788
 792. 1789
 793. 1790
 794. 1791
 795. 1792
 796. 1793
 797. 1794
 798. 1795
 799. 1796
 800. 1797
 801. 1798
 802. 1799
 803. 1800
 804. 1801
 805. 1802
 806. 1803
 807. 1804
 808. 1805
 809. 1806
 810. 1807
 811. 1808
 812. 1809
 813. 1810
 814. 1811
 815. 1812
 816. 1813
 817. 1814
 818. 1815
 819. 1816
 820. 1817
 821. 1818
 822. 1819
 823. 1820
 824. 1821
 825. 1822
 826. 1823
 827. 1824
 828. 1825
 829. 1826
 830. 1827
 831. 1828
 832. 1829
 833. 1830
 834. 1831
 835. 1832
 836. 1833
 837. 1834
 838. 1835
 839. 1836
 840. 1837
 841. 1838
 842. 1839
 843. 1840
 844. 1841
 845. 1842
 846. 1843
 847. 1844
 848. 1845
 849. 1846
 850. 1847
 851. 1848
 852. 1849
 853. 1850
 854. 1851
 855. 1852
 856. 1853
 857. 1854
 858. 1855
 859. 1856
 860. 1857
 861. 1858
 862. 1859
 863. 1860
 864. 1861
 865. 1862
 866. 1863
 867. 1864
 868. 1865
 869. 1866
 870. 1867
 871. 1868
 872. 1869
 873. 1870
 874. 1871
 875. 1872
 876. 1873
 877. 1874
 878. 1875
 879. 1876
 880. 1877
 881. 1878
 882. 1879
 883. 1880
 884. 1881
 885. 1882
 886. 1883
 887. 1884
 888. 1885
 889. 1886
 890. 1887
 891. 1888
 892. 1889
 893. 1890
 894. 1891
 895. 1892
 896. 1893
 897. 1894
 898. 1895
 899. 1896
 900. 1897
 901. 1898
 902. 1899
 903. 1900
 904. 1901
 905. 1902
 906. 1903
 907. 1904
 908. 1905
 909. 1906
 910. 1907
 911. 1908
 912. 1909
 913. 1910
 914. 1911
 915. 1912
 916. 1913
 917. 1914
 918. 1915
 919. 1916
 920. 1917
 921. 1918
 922. 1919
 923. 1920
 924. 1921
 925. 1922
 926. 1923
 927. 1924
 928. 1925
 929. 1926
 930. 1927
 931. 1928
 932. 1929
 933. 1930
 934. 1931
 935. 1932
 936. 1933
 937. 1934
 938. 1935
 939. 1936
 940. 1937
 941. 1938
 942. 1939
 943. 1940
 944. 1941
 945. 1942
 946. 1943
 947. 1944
 948. 1945
 949. 1946
 950. 1947
 951. 1948
 952. 1949
 953. 1950
 954. 1951
 955. 1952
 956. 1953
 957. 1954
 958. 1955
 959. 1956
 960. 1957
 961. 1958
 962. 1959
 963. 1960
 964. 1961
 965. 1962
 966. 1963
 967. 1964
 968. 1965
 969. 1966
 970. 1967
 971. 1968
 972. 1969
 973. 1970
 974. 1971
 975. 1972
 976. 1973
 977. 1974
 978. 1975
 979. 1976
 980. 1977
 981. 1978
 982. 1979
 983. 1980
 984. 1981
 985. 1982
 986. 1983
 987. 1984
 988. 1985
 989. 1986
 990. 1987
 991. 1988
 992. 1989
 993. 1990
 994. 1991
 995. 1992
 996. 1993
 997. 1994
 998. 1995
 999. 1996
 1000. 1997
 1001. 1998
 1002. 1999
 1003. 2000
 1004. 2001
 1005. 2002
 1006. 2003
 1007. 2004
 1008. 2005
 1009. 2006
 1. 01.06 Vikingtid: fylker for forsvar
 2. 01.06 Fra len til amt
 3. 31.05 Formannskaps­lovene
 4. 01.06 Fra amt til fylke
 5. 01.06 Egen lov om fylkeskommuner
 6. 12.09 En moderne fylkeskommune
 7. 01.01 Helsereformer
 8. 01.01 Regional utviklingsaktør
« »
 • 01.06.1000

  Vikingtid: fylker for forsvar

  I vikingtida og middelalderen var Norge delt inn i fylker og skipreider, mindre områder som skulle stille et skip med mannskap til forsvar av landet.

  Les mer

 • 01.06.1662

  Fra len til amt

  I 1662 ble det bestemt at len skulle erstattes med det tyske ordet amt. Amtene måtte ta utgifter til en del samfunnsinteresser.

  Les mer

 • 31.05.1837

  Formannskaps­lovene

  Norges løsrivelse fra Danmark og Grunnloven i 1814 førte til større åpenhet for lokalt folkestyre i Norge. Men det tok mange år og utredninger før Stortinget omsider samlet seg om et vedtak som er blitt kalt "Formannskapslovene av 1837". De ga bestemmelser om amtskommunen og etablerte en folkevalgt representasjon: Amtstinget.

  Les mer

 • 01.06.1918

  Fra amt til fylke

  I 1918 ble betegnelsene amt og amtsting forandret til fylke og fylkesting.

  Les mer

 • 01.06.1961

  Egen lov om fylkeskommuner

  I 1961 vedtok Stortinget en egen lov om fylkeskommuner.

  Les mer

 • 12.09.1976

  En moderne fylkeskommune

  Ved valget i 1976 oppsto fylkeskommunen i sin moderne form, med et fylkesting valgt ved direkte valg, og en uavhengig fylkesrådmann som leder for administrasjonen.

  Les mer

 • 01.01.2002

  Helsereformer

  I 2002 ble ansvaret for sykehusene flyttet fra fylkeskommunen til staten. Sammen med psykiatri og habiliteringstilbud gikk de inn i regionale helseforetak.

  Les mer

 • 01.01.2004

  Regional utviklingsaktør

  Samtidig med de to helsereformene har fylkeskommunen fått nye ansvarsområder. Den viktigste endringen er at fylkeskommunen i større grad enn før skal være en "ledende regional utviklingsaktør".

  Les mer